MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ KURTULUŞ SAVAŞI FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

“Kardeşler, evlatlar, size dünyanın verdiği hükmü dinleyiniz: Avrupalı itilaf devletlerinin tecavüz siyaseti bazen hainlikle ve daima haksız olarak Türkiye’ye çevrilmiştir...
Bu kararlarına karşı bizi tutacak hiçbir batılı güç yoktur. Bu sorunda bu insancıl olmayan karara katılmayanlar da aynı derecede belki daha da sorumludur. Onların hepsi, insan haklarını ve millet haklarını savunmak için bir mahkeme kurmuşlar, fakat orada yenilenlerin parçalanması hükmünü vermişlerdir. Türklere “günahkar” diyen bu kimselerin kendileri o kadar “günahkardırlar”ki, okyanusun suları onları temizleyemez.
Bir gün gelecektir ki, daha büyük bir mahkeme, milletleri tabi haklarından yoksun bırakanları mahkum edecektir…”
(Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, s: :34)

www.mustafakemalinaskerleri.com