MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ KURTULUŞ SAVAŞI FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

Bütün silahlar ve cephane develer ve öküz arabalarıyla, yolları olmayan beyabanlardan geçirilerek, en kötü hava şartları altında getirilmiştir…. Kadınlar, daha zor bir durumdaydılar. Çünkü, öküz arabaları kırılıp çamurlara saplandığı zamanlar, onlar cephaneleri sırtlarında taşırlardı. Aynı zamanda, yine kadınlar ekiyor, biçiyor ve savaşan erkekleri besleyen ürünü onlar yetiştiriyorlardı. Yalnız geri hizmetlerde değil, bizzat savaşta dövüşmüş kadınlar olduğunu da söylemeyi görev sayarım...  (Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, s:159)

www.mustafakemalinaskerleri.com