MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ KURTULUŞ SAVAŞI FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

“Sabahleyin İngilizler telgrafhaneyi basarak altı kişiyi şehit ettiler. On beş kadar da yaralı var. Şimdi İngiliz askerleri dolaşıyor. Şimdi, işte, İngiliz askerleri Nezaret’e giriyorlar. İşte, içeri giriyorlar, Nizamiye kapısına. “Teli kes!” “İngilizler buradadır!”

www.mustafakemalinaskerleri.com